Chứng chỉ sản phẩm

Kết quả thí nghiệm keo cấy thép, sửa chữa vết nứt bê tông LB-701

Kết quả thí nghiệm keo cấy thép, sửa chữa vết nứt bê tông LB-701

Kết quả thí nghiệm keo bơm epoxy xử lý vết nứt bê tông LB-1400

Kết quả thí nghiệm keo bơm epoxy xử lý vết nứt bê tông LB-1400

Kết quả thí nghiệm Vữa sửa chữa bê tông LB-Monomortar R

Kết quả thí nghiệm vữa sửa chữa bề mặt bê tông một thành phần mác cao gốc xi măng polyme LB-Monomortar R

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỮA SỬA CHỮA THẨM MỸ BỀ MẶT BÊ TÔNG LB-MATIT

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỮA SỬA CHỮA THẨM MỸ BỀ MẶT BÊ TÔNG LB-MATIT

Kết quả thí nghiệm vữa rót tự chảy không co ngót mác cao LB-Grout

Kết quả thí nghiệm vữa rót tự chảy không co ngót mác cao LB-Grout

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỮA RÓT KHÔNG CO CƯỜNG ĐỘ CAO SIÊU SỚM LB-GROUT EHS

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỮA RÓT KHÔNG CO CƯỜNG ĐỘ CAO SIÊU SỚM LB-GROUT EHS

Kết quả thí nghiệm vữa tự san phẳng LB-Grout SL

Kết quả thí nghiệm vữa tự san phẳng LB-Grout SL

 123