KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỮA SỬA CHỮA THẨM MỸ BỀ MẶT BÊ TÔNG LB-MATIT