Công trình

Công trình BIDV Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM

Công trình BIDV Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM

Công trình The One (6 tầng hầm) Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM

Công trình The One (6 tầng hầm) số 01 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Công trình Vietbank Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM

Công trình Vietbank Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM

Công trình Lim Tower Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Công trình Lim Tower Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Công trình 68 tầng Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Công trình 68 tầng Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Công trình REE Tower Quận 4, TP.HCM

Công trình REE Tower Quận 4, TP.HCM

Cao ốc Bàu Sen Melody Vũng Tàu

Cao ốc Bàu Sen Melody Vũng Tàu

123