Công trình

Công trình Morning Star Quốc lộ 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Công trình Morning Star Quốc lộ 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Công trình Cầu Bình Lợi Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Công trình Cầu Bình Lợi Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Công trình Sửa chữa Cầu Hoá An cũ

Công trình Sửa chữa Cầu Hoá An cũ

Công trình Trường Quốc tế Bắc Mỹ KDC Trung Sơn, Q.7, TP.HCM

Công trình Trường Quốc tế Bắc Mỹ KDC Trung Sơn, Q.7, TP.HCM

Trụ sở Công ty Dược phẩm TADA 44A Đinh Công Tráng, Quận 1, TP.HCM

Trụ sở Công ty Dược phẩm TADA 44A Đinh Công Tráng, Quận 1, TP.HCM

Công trình ĐH & CĐ Nguyễn Tất Thành 331 Quốc lộ 1A, An Phú Đông, Q.12

Công trình ĐH & CĐ Nguyễn Tất Thành 331 Quốc lộ 1A, An Phú Đông, Q.12

Công trình Vinpearl Phú Quốc Bãi Dài, Phú Quốc, Kiên Giang

Công trình Vinpearl Phú Quốc Bãi Dài, Phú Quốc, Kiên Giang

 123