Công trình Morning Star Quốc lộ 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

+ Công trình:
- Morning Star

+ Địa điểm:

- Quốc Lộ 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
+ Nhà thầu thi công:
- Tân Kỷ (Takco)
+ Sản phẩm được sử dụng:
- Chất tẩy rỉ sét thép thây dựng LB-05
- Vữa rót tự chảy không co ngót mác cao LB-Grout

Bài viết liên quan