Hướng dẫn thi công chống thấm cho nhà vệ sinh, phòng tắm

Phạm vi:
Hướng dẫn thi công chống thấm nhà vệ sinh, phòng tắm bằng vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02 với phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối LB-Latex TH

Hình 1. Thi công chống thấm nhà vệ sinh
I. VẬT LIỆU THI CÔNG CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH, PHÒNG TẮM
LB-02: Vữa chống thấm và bảo vệ đàn bồi
LB-01Flex:Hợp chất chống thấm gốc xi măng polyme đàn hồi cao
LB-Latex TH: Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối
 II.HƯỚNG DẪN THI CÔNG CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH, PHÒNG TẮM
1.Chuẩn bị bề mặt sàn và vệ sinh sạch sẽ, không bám dính  dầu mỡ. Cần thi công một lớp phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối lên bề mặt bê tông (như LB-Latex TH pha với nước theo tỷ lệ  1 :1 và xi măng) trước khi thi công một lớp vữa  làm phẳng hoặc tạo dốc nếu yêu cầu và bảo dưỡng.
2.Tưới nước bảo hòa bề mặt nhưng tránh để đọng  nước trước khi thi công vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02.
3.Trộn vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02 như sau:
Cho từ từ thành phần A (bột màu xám) vào thành phần B theo tỷ lệ:
4 kg phần A : 1 kg phần B. Dùng khoan trộn điện tốc độ thấp khuấy đều.
4.Thi công vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02 lớp 1 bằng bay hoặc cọ với định  mức 1-1,5 kg/m2/lớp.
5.Sau khoảng 3 giờ lớp  thứ nhất khô thì tiếp tục thi công lớp thứ 2 bằng bay hoặc cọ với định mức 1-1,5 kg/m2/lớp. Dùng miếng xốp mềm xoa phẳng mịn bề mặt nếu cần.
6.Thi công lớp vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02 thứ 2 khô (sau 24 giờ) thi công dán gạch.
Định mức độ tiêu thụ vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02: 2-3 kg/m2 cho hai lớp, dày 2mm.

Hình 2. Chống thấm nhà vệ sinh bằng vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02
 

Bài viết liên quan