Công trình 68 tầng Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

+ Công trình:
- Toà nhà 68 tầng

+ Địa điểm:
- Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
+ Nhà thầu thi công:
- Hyundai (Hàn Quốc)
+ Sản phẩm được sử dụng:
- Chất tẩy rỉ sét thép xây dựng LB-05

 
 
 

Bài viết liên quan