Công trình REE Tower Quận 4, TP.HCM

+ Công trình:
- REE Tower

+ Địa điểm:

- Quận 4, TP.HCM
+ Nhà thầu thi công:
- Hòa Bình
+ Sản phẩm đã sử dụng:
- Vữa rót tự chảy không co ngót mác cao LB-Grout 

Bài viết liên quan