Công trình The One (6 tầng hầm) Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM

+ Công trình:
- The One (6 tầng hầm)

+ Địa điểm:
- Số 01 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
+ Nhà thầu thi công:
- Coteccons, Raffles
+ Sản phẩm được sử dụng:
- Chất chống thấm thẩm thấu LB-04
- Vữa rót tự chảy không co ngót mác cao LB-Grout
- Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối LB-Latex
- Keo cấy thép, sửa chữa vết nứt bê tông LB-701
- Keo bơm epoxy xử lý vết nứt bê tông LB-1400
- Vữa sửa chữa bề mặt bê tông một thành phần LB-MonomortarR

Bài viết liên quan