Công trình Vietbank Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM

+ Công trình:
- Vietbank

+ Địa điểm:

- 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
+ Nhà thầu thi công:
- Long Giang, Dũng Tiến
+ Sản phẩm được sử dụng:
- Vữa rót tự chảy không co ngót mác cao LB-Grout
- Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02 

Bài viết liên quan