Công trình Lim Tower Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

+ Công trình:
- Lim Tower

+ Địa điểm:
- Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
+ Nhà thầu thi công:
- Coteccons
+ Sản phẩm được sử dụng:
- Vữa rót tự chảy không co ngót mác cao LB-Grout
- Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi LB-02 

Bài viết liên quan